topbucik.pl
polecane-kredyty.pl

Witaj Gościu!   :: AGRO Oferty rolne i ogłoszenia rolnicze :: Zaprezentuj za darmo swoją ofertę ::   Użytkowników portalu: 826
No posts to display.
Zapytaj i doradź na naszym forum rolniczym Agro-Gielda.pl!
Ostatnio poruszane tematy:

ostatnie posty na forum rolniczym »


Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

Regulamin

Regulamin Forum portalu Agro-Gielda.plProsimy, przed korzystaniem z forum zapoznaj si? z poni?szym regulaminem obowi?zuj?cym forum:


Rejestruj?c si? na portalu Agro-Gielda.pl zgadzasz si? na poni?sze warunki reguluj?ce zasady korzystania z forum. Je?li si? na nie nie zgadzasz, opu?? i nie korzystaj z Agro-Gielda.pl. Redakcja portalu Agro-Gielda.pl - w?a?ciciela forum, ma prawo zmieni? te warunki, ale musi Ci? o tym poinformowa?.

1. Jako u?ytkownik zgadzasz si?, ?e wszystkie informacje, ktre wpiszesz na forum b?d? przechowywane w bazie danych i na nim pozostan? nawet po Twoim odej?ciu z forum. Informacje te w zamian za ?wiadczenie us?ugi umo?liwienia korzystania z forum b?d? nieodp?atnie zamieszczane w internecie.

2. Ka?dy u?ytkownik ma prawo tylko do jednego konta na Forum. Za?o?enie drugiego konta jest zabronione.

3. Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawieraj? ?adnych informacji, ktre poda?a? i s?u?? jedynie u?atwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz has?a (i dla przes?ania nowego has?a, gdyby? zapomnia? stare).

4. Administrator i Moderatorzy tego forum maj? prawo do usuwania, zmiany lub zamykania ka?dego w?tku w ka?dej chwili je?li zajdzie taka potrzeba.

5. Administrator i Moderatorzy maj? prawo do zamkni?cia tematu w przypadku, gdy jego autor dowiedzia? si? tego, czego chcia? lub dyskusja odbiega od pocz?tkowych za?o?e?.

6. Administrator i Moderatorzy podejm? starania maj?ce na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obra?liwe materia?w jak najszybciej, jednak?e nie jest mo?liwe przeczytanie ka?dej wiadomo?ci. Zawarto?? ka?dego postu na tym forum wyra?a pogl?dy i opinie jego autora a nie Administratorw, Moderatorw czy Webmasterw (poza wiadomo?ciami pisanymi przez nich) i nie ponosz? oni za te tre?ci odpowiedzialno?ci.

7. Na forum obowi?zuje ca?kowity zakaz pisania obra?liwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawieraj?cych gro?by tematw i postw oraz zamieszczania innych materia?w (zdj??, linkw), ktre mog? by? sprzeczne z prawem. Na forum nie wolno zamieszcza? tre?ci zwi?zanych z pornografi?, hazardem, kasynami, niedozwolonymi substancjami, narkotykami, ze sprzeda?? alkoholu, tytoniu i wyrobw pochodnych, lekw na recept?, broni i amunicji, produktw stanowi?cych podrbki lub imitacje markowych wyrobw. Zabrania si? rwnie? zamieszczania tre?ci zwi?zanych z programami wynagradzaj?cymi u?ytkownikw za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwa?, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili. Z?amanie tej zasady mo?e by? przyczyn? natychmiastowego i trwa?ego wyrzucenia z forum, zablokowania konta (wraz z powiadomieniem odpowiednich w?adz). Aby wspomc te dzia?ania rejestrowane s? adresy IP autorw.

8. Na forum obowi?zuje zakaz umieszczania tego samego tematu lub postu, zarwno w tym samym dziale jak i w innych.

9. Na forum obowi?zuje zakaz zamieszczania linkw referencyjnych.

10. Na forum zabrania si? umieszczania reklamy w nieodpowiednich dzia?ach (s?u?y do tego dzia? Zlecenia oraz Profile u?ytkownikw), oraz linkw do stron o podobnej tematyce.

11. Za nieprzestrzeganie Regulaminu przewidziane s? kary w postaci ostrze?e? i wyrzucenia z forum.

Zgadzasz si? do otrzymywania powiadomie? i informacji z serwisu Agro-Gielda.pl na adres email. Zapewniamy jednak, ?e Twj adres email nie zostanie nikomu sprzedany lub przekazany.


Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.Dz. U nr 133 poz.833. Administratorem danych jest serwis Agro-Gielda.pl

Idź do kategorii

Zasilane przez Kunenaby-joomlana.net
Wygenerowano w 0.11 sekundy

Agro Gie?da i Og?oszenia ROLNICZE

Na ?amach portalu Agro-Gielda.pl prezentujemy Ci oferty i og?oszenia rolnicze. Dbamy by Twoje oferty zwi?zane z bran?? rolnicz?, produktami rolnymi i maszynami rolniczymi by?y prezentowane w sposb atrakcyjny i przejrzysty. Zach?camy Ci? do cz?stego odwiedzania portalu Agro-Gielda.pl i do publikowania og?osze? rolniczych gdy? w taki sposb mo?esz ?atwo dotrze? ze swoj? ofert? do setek potencjalnych odbiorw. Pami?taj, ?e Wszystkie oferty mo?esz u nas opublikowa? ca?kowicie za darmo!

Agro-Gielda.pl :: Twj portal rolniczy :: Forum rolne :: Og?oszenia rolnicze :: Oferty rolne


sideBar